Archive for Listopad, 2014

9

Substancje powstające w wyniku trawienia pasz wchłaniane są do krwi i chłonki, a następnie transportowane do wątroby. Tylko niewielka część składników jest wykorzystywana przez komórki błony śluzowej jelita. Głównym miejscem wchłaniania składników pokarmowych jest jelito cienkie, którego budowa morfologiczna jest najlepiej przystosowana do tej funkcji. Jego powierzchnia chłonna jest bardzo duża wskutek znajdujących się na niej fałdów oraz intensywnie unaczynionych kosmków i mikrokosmków. Tylko niektóre produkty trawienia, np. lotne kwasy tłuszczowe i amoniak, wchłaniane są w przedżołądkach zwierząt przeżuwających oraz w jelicie grubym zarówno przeżuwaczy, jak i nie- przeżuwaczy. Substancje znajdujące się w treści pokarmowej mogą być wchłaniane aktywnie lub  [ Read More ]

Categories: Zootechnika
1

Głównym miejscem trawienia i wchłaniania składników pokarmowych jest jelito cienkie, zanim więc treść pokarmowa zostanie przesunięta do jelita ślepego i okrężnicy, większość składników paszy jest już strawiona i wchłonięta. W większości pasz znajduje się jednak pewna ilość związków, jak celuloza, hemiceluloza i lignina, niepodatnych na działanie enzymów wydzielanych do żołądka i jelita cienkiego. Wewnątrz komórek otoczonych celulozową błoną znajdują się także pewne ilości białka i rozpuszczalnych węglowodanów, które nie zostały dotąd strawione. Gruczoły śluzówki wyściełającej jelito grube wydzielają obficie mucyny, nie produkują natomiast żadnych enzymów. Trawienie zatem w jelicie grubym odbywa się głównie przy udziale enzymów wydzielanych przez drobnoustroje i  [ Read More ]

Categories: Zootechnika
4

Trawienie skrobi, zapoczątkowane w jamie ustnej i żołądku, kontynuowane jest w jelicie cienkim przez a-amylazę, znajdującą się w soku trzustkowym. Wydzielana przez trzustkę amylaza hydrolizuje wiązania a-l,4-glukanowe i rozkłada skrobię do maltozy i niewielkich ilości glukozy. Maltoza jest następnie rozkładana przez maltazę do glukozy. Maltaza jest enzymem wydzielanym przez komórki śluzówki jelita i działa na ich powierzchni. Laktoza, obficie występująca w mleku, jest rozkładana do glukozy i galaktozy przez enzym laktazę, produkowany — podobnie jak maltaza — przez komórki śluzówki jelita cienkiego. Do tej grupy enzymów należy także sacharaza, hydrolizująca sacharozę do glukozy i fruktozy. Trawienie tłuszczów u nieprzeżuwaczy rozpoczyna  [ Read More ]

Categories: Zootechnika
6

Procesy trawienia w jelicie cienkim przeżuwaczy i nieprzeżuwaczy są podobne — odbywają się przy udziale enzymów soku trzustkowego, jelitowego, żółci oraz enzymów znajdujących się w śluzówce jelita. Sok trzustkowy wydzielany jest przez trzustkę i przez przewód trzustkowy wpływa do dwunastnicy. Wydzielanie soku trzustkowego regulowane jest głównie przez dwa hormony: sekretynę i cholecystokinino-pankreozyminę, wydzielane w dwunastnicy i wchłaniane do krwi, z którą dostają się do trzustki, stymulując jej czynności wydzielnicze. CCK stymuluje sekrecję enzymów trzustkowych, natomiast sekretyna wzmaga wydzielanie wody i elektrolitów. Produkcja hormonów w śluzówce dwunastnicy zależy od składu treści przepływającej przez ten odcinek przewodu pokarmowego. Kwas solny pobudza wydzielanie  [ Read More ]

Categories: Zootechnika
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Właściwy sok żołądkowy tworzy przede wszystkim wydzielina gruczołów części dennej. Zawiera on wodę z solami mineralnymi, mucynami, kwasem solnym i pepsynogenem. Stężenie kwasu solnego zależy od rodzaju paszy i najczęściej wynosi około 0,1 N, co wystarcza do obniżenia pH treści do około 2,0. W kwaśnym środowisku pepsynogen przechodzi w aktywny enzym pepsynę, która hydrolizuje białko, atakując wiązania peptydowe występujące w sąsiedztwie aminokwasów aromatycznych, np. fenyloalandny, tryptofanu i tyrozyny, oraz aminokwasów dwukarboksylowych, tj. kwasu asparaginowego i glutaminowego. To wybiórcze działanie pepsyny sprawia, że białko rozkładane jest pod jej wpływem do wielocząsteczkowych peptydów, które ulegają następnie dalszemu trawieniu przez enzymy soku trzustkowego  [ Read More ]

Categories: Zootechnika
8

W żołądku odbywa się enzymatyczne trawienie paszy i jej okresowe magazynowanie. Ta druga funkcja żołądka jest bardzo istotna dla organizmu, zapewnia bowiem stały dopływ składników pokarmowych do tkanek mimo długich przerw między odpasami, np. u świń karmionych raz lub dwa razy dziennie. Połykany pokarm stały układa się w żołądku warstwami i stopniowo przesuwany jest wzdłuż krzywizny dużej żołądka, gdzie miesza się z sokiem żołądkowym. Po przesunięciu treści pokarmowej z dna żołądka w kierunku odźwiernika, w okolicę tę przesuwa się treść z górnych warstw i czasami dopiero w kilka godzin po karmieniu miesza się z sokiem żołądkowym. Wydzielanie soku żołądkowego następuje  [ Read More ]

Categories: Zootechnika


pokemon online

W nowoczesnym świecie zdominowanym przez komputery oraz inne urządzenia elektroniczne ...

naprawa zmywarek

Każdy z nas w domu ma różne sprzęty agd. Są ...

usługi hydrauliczne

Figury zasiedlające w budynkach wielorodzinnych nie mają generalnie możliwości cieszenia ...

paradontoza leczenie

Ból ma dla nas niezwykle istotne znaczenie. Z pewnością nikt ...

Wyposażenie do rest

Nic tak nie pobudza apetytu jak zmiana klimatu. Choć będąc ...