Wchłanianie składników pokarmowych

Substancje powstające w wyniku trawienia pasz wchłaniane są do krwi i chłonki, a następnie transportowane do wątroby. Tylko niewielka część składników jest wykorzystywana przez komórki błony śluzowej jelita. Głównym miejscem wchłaniania składników pokarmowych jest jelito cienkie, którego budowa morfologiczna jest najlepiej przystosowana do tej funkcji. Jego powierzchnia chłonna jest bardzo duża wskutek znajdujących się na niej fałdów oraz intensywnie unaczynionych kosmków i mikrokosmków. Tylko niektóre produkty trawienia, np. lotne kwasy tłuszczowe i amoniak, wchłaniane są w przedżołądkach zwierząt przeżuwających oraz w jelicie grubym zarówno przeżuwaczy, jak i nie- przeżuwaczy. Substancje znajdujące się w treści pokarmowej mogą być wchłaniane aktywnie lub biernie. Przez wchłanianie aktywne rozumie się przechodzenie związków w kierunku przeciwnym do ich stężenia, wbrew prawom dyfuzji Zachodzi ono przy udziale energii ze związków wysokoenergetycznych, takich jak ATP. Wchłanianie bierne zachodzi przez dyfuzję, przy czym ilość substancji wchłoniętej zależy od różnicy stężeń w świetle jelita i w płynach śródtkankowych lub we krwi. Z punktu widzenia właściwego wykorzystania składników pokarmowych ważne jest, aby wszystkie związki potrzebne do syntezy, np. białka lub tłuszczu, były wchłaniane i dostarczane do miejsc syntezy w tym samym czasie i we właściwych proporcjach.

Categories: Zootechnika

Comments are closed.fototapety na ścian

Jakie fototapety do sypialni są dziś najmodniejsze? Przede wszystkim te ...

skup odpadów

Ekologia to z pewnością niezwykle znaczący aspekt w życiu dużej ...

Jak najkorzystniej d

Skrzynka zewnętrzna to konieczny detal we wszelkiej posesji – od ...

odpowiedniki perfum

Perfumeria jest miejscem, w jakim wynajdziemy wszelkie kosmetyki. Od początku ...

cheap escorts London

Gentlemen who visit the nightclub will figure the pleasure of ...